prostornina 2, l

cikel izdelave ledu 6-7 minut

izdelava 12 kg na dan